<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego</h1> <h3>Celem działań Stowarzyszenia jest popularyzacja wartości kultury ludowej we wszystkich jej przejawach, kształtowanie autentyczności odbioru tradycji ludowej, budzenie i pogłębianie zainteresowań muzyką, śpiewem, tańcem oraz innymi aktywnymi przejawami dzi</h3> <p>Łemkowie Łemkowszczyzna Folk Polski Folk Muzyka Ludowe</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.orkiestra.umcs.lublin.pl/sarf" rel="nofollow">http://www.orkiestra.umcs.lublin.pl/sarf</a></p> </div>